pátek 16. srpna 2013

Další prázdninové pohlednice

Bezděz – královský hrad, jeden z nejvýznamnějších hradů v Čechách byl postaven Přemyslem Otakarem II. v  letech 1264 – 78. Roku 1279 zde byl vězněn kralevic Václav II. se svou matkou Kunhutou. Po bitvě na Bílé hoře byl hrad v majetku Albrechta z Valdštejna, který jej přebudoval na klášter, pak byl obsazen Švédy a od roku 1662 až do zrušení kláštera Josefem II. zde žilo několik mnichů.

Pohled z velké věže na Máchovo jezero
Okno manského paláce
Brána a Čertova věžGotická kaple na hradě Houska.Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého syna Houseka.

Hrad Houska okolo roku 1830 - akvarel básníka K.H.Máchy

Frýdlant - nádvoří

Frýdlant -původní hrad, rozšířený v 16. století o renesanční zámek, se stal po bitvě na Bílé hoře majetkem slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna.
Máchovo jezero též zvané Velký rybník nebo Velký Dokeský rybník. Rybník byl založen v roce 1366 Karlem IV. v rašelinné pánvi na Robečském potoku (přítok Ploučnice).čtvrtek 15. srpna 2013

Pohlednice z prázdnin

Kokořín - uprostřed chráněné krajinné oblasti středočeského kraje, uprostřed tmavého lesa, na pískovcové skále... Prostě nádhera. Něco z historie hradu:

 Původně nedaleko odtud stávala středověká tvrz, vybudovaná za krále Jana 

Lucemburského, která byla zčásti vytesaná do skály. První listinné zmínky o Kokoříně

pocházejí z roku 1320, kdy kokořínský statek získal směnou od Jindřicha z Osměchova

 Hynek Berka z Dubé. Ten - zřejmě také v polovině 14. století - zde nechal vybudovat hrad.