neděle 20. července 2014

Mlýnfotka z 15.2.2009


1.5.2014, před započetím bourání některých přilehlých staveb3.6.2014Janečkův mlýn

Mám k mlýnu blízký vztah, jako malá jsem chodila s babičkou ke staré i mladší paní Janečkové... Jeho střechu s koulema vidím z našeho pokoje, zapadá tam slunce...


Původ mlýna sahá do 19. století
Kdy se přesně na Mlýnce zrodil fryštátský mlýn, se přesně neví, snad někdy v první polovině 19. století.
Nejprve patřil městu, pak ho zakoupili soukromí majitelé J. Poppek a K. Puff a od nich ho koupil v roce 1849 Karel Fiedler.
Ten nechal mlýn v letech 1859 - 1860 přestavět, a že šlo o významný hospodářský podnik, svědčí i důležité zprávy vážící se k roku 1865.
Tehdy při příležitosti hospodářské výstavy v Těšíně, byl majitel oceněn za své produkty stříbrnou medailí a mlynář Karel Fiedler se stal starostou Fryštátu. Jeho syn se vedle mlýna staral i o malou vodní elektrárnu.
Před první světovou válkou, odkoupilo mlýn město a po válce ho vlastnili manželé Friedlovi.
O rok později mlýn vyhořel a byl postaven nový.
Nejdůležitější přestavby a přístavby proběhly v roce 1923 - 1924 pod vedením stavitele Aloize Golasowského, který dal objektům dnešní zajímavou podobu.
Slavné období
Od roku 1932 až do roku 1954, patřil fryštátský mlýn rodině Janečků, a tak dostal tento komplex staveb pojmenování Janečkův mlýn.
V době své největší slávy, bychom na břehu Mlýnky nalezli objekt mlýna, přilehlé obytné budovy, pilu, dílny, vodní elektrárnu, hospodářskou budovu a samozřejmě mlýnskou strouhu.
Mlýn prošel rukama mnoha majitelů
V roce 1954, vše přešlo do rukou státu.
Svému původnímu účelu mlýn sloužil už jen pět let, pak se změnil ve sklady civilní obrany, za několik let tu byla míchárna krmiv a po sametové revoluci, se v prostorách mlýna usídlil depozitář Státního okresního archivu v Karviné.
V roce 1992, se zvedla vlna restitucí a mlýn tak byl navrácen zpět původním majitelům.
Rodina Janečkova však mlýn vzápětí prodala.

zdroj: (http://ohrozenestavby.wz.cz/2013/09/Janeckuv-mlyn-Karvinna.html)

Nyní se začalo opět kolem mlýna pracovat, jak je vidět z fotek. Má tady vzniknout Slezské vzdělávací centrum.

sobota 19. července 2014

Zahrada v červenci
starček
svída (cornus)
flox

denivka (Hemerocallis)
rudbeckie

levandule
třešňové rajče "cherrola"
svlačec 

šuškarda