sobota 25. srpna 2018

Ještě trochu Zakynthosu


 
Benátská strážnice na malém mysu v Tsilivi, opatřená střílnami pro ruční zbraně.
Vlevo je erb benátského rodu Tocco, který zde vládl.


 "západofka"

 "východofky"
neděle 19. srpna 2018

Zakynthos

Je pouze 20 km vzdálený od Peloponézu, patří mezi Jónské ostrovy, které jsou rozesety u západního pobřeží Řecka. Jónské moře tvoří přechod mezi Středozemním a Jaderským mořem. Díky izolovanosti ostrovů v dřívějších stoletích se každý z nich vyvíjel jiným způsobem a přizpůsoboval se jiným vlivům Itálie, Francie a Anglie.
Na jihovýchodě se rozprostírá široká zátoka Laganas, která je odpradávna nejdůležitějším místem pro líhnutí mláďat želv Caretta - caretta ve Středomoří.

Z Port Sostis jsme pluli lodí k jeskyním Keri caves, kde jsme se mohli vykoupat přímo z lodi. To byl zážitek největší a nejkrásnější. Průzračně modré moře, skály porostlé stromy...
ostrov Marathonisi 
je proslulý jako místo pro pozorování vzácných želv Karety obrovské, které zde kladou do písku svá vajíčka. Ostrov spadá pod ochranu Zakynthoského národního mořského parku a některé pláže na ostrově jsou pro veřejnost zcela uzavřené. Na jiných si ale můžete užít slunění a koupání v nádherném a čistém moři a číhat, jestli nějakou želvu nezahlédnete.Ostrov je převážně skalnatý a kromě nádherných pláží a želviček návštěvníky nadchne i krásnými jeskyněmi, kolem kterých často vedou vyhlídkové plavby.
Želvy Caretta caretta (Kareta obrovská) patří k ohroženým druhům živočichů a pláže na Zakynthosu jsou jejich posledním útočištěm. Želvy migrují po celém Středomoří, aby se na jaře vracely do zátoky Laganas kvůli hnízdění. V období od května do září připlouvají k plážím zátoky, páří se ve vodě a čekají na noc, kdy samice vylézají na břeh a kladou vajíčka do písku. V písku vyhloubí hluboký důlek a snesou do něj v průměru 120 vajec. Samice jsou ale velmi citlivé na hluk nebo světlo a jsou-li vyrušeny, vrátí se do moře, aniž by snesly vajíčka. Během sezóny se na plážích podél zálivu Laganas objeví asi 1 300 hnízd.
Po 60 dnech se z vajíček vylíhnou malé želvičky, prohrabou se pískem na povrch pláže a vydají se zpátky do moře. Děje se tak opět v noci, protože želvičky se orientují podle odlesku hvězd a měsíce na vodní hladině. Může je tak lehce zmást osvětlení z letovisek a želvičky se vydají špatným směrem.
Dospělí jedinci dosahují velikosti až 1 metr a váhy až 150 kg.Přestože želvy Caretta caretta jsou velmi ohroženými živočichy, jejich ochrana bohužel po dlouhou dobu ustupovala do pozadí před podnikatelskými zájmy místních obyvatel, těžících především z turistického rozvoje. Pod tlakem ekologických sdružení tak v roce 1999 řecká vláda zřídila organizaci Národní mořský park Zakynthos (Zakynthos National Marine Park – ZNMP) na ochranu ohrožených mořských druhů (kromě želv Karety obrovské zahrnuje národní park i kriticky ohrožený druh tuleně středomořského).
Národní park je ale dlouhodobě podfinancován, žádné větší kroky proto učiněny nebyly. Situace je však alespoň monitorována, hnízda želv jsou viditelně označena, byla stanovena pravidla pro pohyb po národním parku a po chráněných plážích a v době líhnutí želviček se po plážích pohybují i strážci. Na plážích, kde hnízdí želvy, se například nesmí na ně vstupovat mezi západem a východem slunce, hrabat v písku a zapíchávat slunečníky do písku, používat jakákoliv vozidla nebo v noci používat jakákoliv osvětlení. Z tohoto důvodu je omezený i provoz letiště na denní dobu (v noci se nelétá). Hodně důležitá je ohleduplnost turistů.