neděle 31. srpna 2014

Město Rhodos

- správní středisko ostrova bylo založeno v 5. stol. př. n. l. Okolo roku 1000 př. n. l., po pádu mykénské civilizace, přicházejí na ostrov řečtí Dórové a budují zde tři městské osady: Ialysos, Kameiros a Lindos. Tyto tři obce tvořily spolu s dórskou osadou na ostrově Kos a maloasijskými městy Halikarnass a Knidos federaci šesti měst - tzv. hexapolis. Na konci 5. stol. př. l. se tyto tři osady spojily a nové město bylo pojmenováno Rhodos a stalo se během 4. stol. př. n. l. jedním  největších center středomořského obchodu. V období helénistickém a římském bylo město významným střediskem kulturního života soupeřícím s egyptskou Alexandrií a maloasijským Pergamem.V této době zde žili nejznámější umělci, spisovatelé a filosofové.
Po staletích úpadku prožilo město nový rozkvět až v letech 1306 - 1522 pod vládou rytířského řádu Johanitů (rytíři sv. Jana, dříve templáři), kteří zde vytvořili mocné, hospodářsky i politicky silné středisko. Středověké město plně využilo systému starověkých pravoúhlých ulic, soustředilo se k přístavu a uzavřelo hradbami. Hradby města jsou unikátní, dokázaly jej bránit proti neuvěřitelné přesile. Rytíři se stali obávanými bojovníky na souši i na moři.
V červnu roku 1522 zaútočil na město Sulejman Nádherný a Rhodos tak po šestiměsíčním obléhání a zradě 29. prosince podlehl Turkům. Řekové museli opevněné město opustit, západní část osídlili Turci, menší, východní část obývali Židé. Osmanská okupace je považována za nejtemnější období historie Rhodu.
Turecké nadvlády se ostrov zbavil až v roce 1912, do roku 1947 však patřil Italům, teprve pak byl připojen k Řecku. V době italské nadvlády byly věnovány značné prostředky na ochranu a rekonstrukci historických památek - převážně z doby vlády Johanitů.

pevnost Agios Nikolaos v přístavu Mandrakikostel Evangelismos u přístavu


kašna v italském stylu


platan javorolistý
přístav Mandraki, zde kdysi údajně stával jeden
ze sedmi divů starověkého světa Rhódský kolossos

antická akropole

antický stadion pod akropolí, sloužil
ke sportovním hrám na počest boha Apollona


antická Akropole s ruinami Apollónova chrámuprůběh vykopávek stadionu na fotografiích 

d´Amboisova brána - vstup do starého města
s hradbami v délce téměř čtyř kilometrů
hradní příkop u dÁmboisovy brány

Palác Velmistrů
Rytířská ulice


středověká kašna na Hippokratově náměstí

středa 13. srpna 2014

Město Lindos

je památkovou rezervací a je považován za nejkrásnější městečko na ostrově Rhodos. 
Podle Homéra (ostrov Rhodos vyslal devět lodí do trojské války a ty byly patrně všechny vyrobené v Lindu) založili město Dórové ve 12. stol. př. n. l. společně s městy Kamiros a Ialysos. Lindos byl z těchto tří měst hospodářsky nejsilnější díky dvěma přístavům. V 6. stol. př. n. l. vystavěl král Cleobulos první chrám na akropoli zasvěcený bohyni Athéně. Akropole Lindou je asi o 150 let starší než akropole v Athénách.
Ve 14. století zde řád rytířů Johanitů vybudoval středověké hradby.

pohled na akropoli a část města z moře

Chrám Matky boží (Kimissis tis Theotokou)

ze 14. století

pohled na kostel z cesty na akropoli
bílé domky městečka

pohled na zátoku sv. Pavla

pohled na akropoli ze zátoky sv. Pavla

kostelík sv. Pavla s právě
probíhající svatbou... během  půl hodiny
kotvení v zátoce jsem napočítala
4 svatby :)

chrám Athény Lindské
johanitská pevnost
výstavný kapitánský domek, přední
část slouží jako bar
tentýž kapitánský dům od vstupu
dekorativní mozaika z oblázků,

jak jsem se dočetla, říká se jim
Choklákia a jsou typické
pro Dodekanézské ostrovy a na fotce
zdobí jeden z mnoha obchůdků

My jsme navštívili Lindos z našeho letoviska, což byla pláž Vlicha, vzdálená asi 4 km. Jeli jsme taxíkem za 8 € (+ 4 € za zavolání k hotelu, protože na stanovišti taxi v té době žádné taxi nestálo). Dá se jet i autobusem za 1.60 €, ale autobus z letoviska jede jen dopoledne (vlastně 1x za den a je plný) nebo vyšlapat příkrou cestu na hlavní silnici a čekat, kdy přijede autobus tam (jezdí tam častěji). Vstup na akropoli je 6 €.
Doporučuji pevnou obuv.