středa 31. srpna 2016

244. Poslední den

prázdnin.
Věnečky upleteny, vrbová srdíčka rozdána a zítra ... 1. třída.
Budu se těšit, že se přijdou do školky pochlubit, jak jim to jde.
Vždyť někteří se mnou strávili 4 roky!
sobota 27. srpna 2016

240. Na horách, na houbách

v Beskydech.
Houby moc nemusím a za nejkrásnější mám muchomůrku červenou.
V lese se moc fotit nedalo a nasbírané houby jsem zapomněla vyfotit :(Hořec tolitovitý

 ...a když jsem vyměnila objektivy, objevila se. Ale mám ji!

Pupava bezlodyžná


Pampeliška bavorská

Zvonek v odkvětu

úterý 9. srpna 2016

Kréta - Spinalonga

Původně byla Spinalonga poloostrovem, ale později byla oddělena umělým příkopem. Nachází se zde benátská pevnost Kalidona  z roku 1571.
V roce 1903 rozhodla řecká vláda vysídlit ze Spinalongy turecké obyvatelstvo a zřídila zde leprosárium. Nemocní zde uzavírali sňatky i rodili děti, ty jim však byly násilně odebírány a umisťovány do domova pro sirotky. Když do 18 let leprou neonemocněly, mohly se začlenit do společnosti. Malomocní si zde vybudovali pekařství, obnovili záchytný systém na dešťovou vodu po Turcích. Jedenkrát týdně na ostrov přijížděl lékař, dobrovolně zde pobýval také kněz, který nemocné oddával. Smrt byla na denním pořádku. Pohřbívalo se buď do betonové jámy nebo do malých hrobů. Aby hroby nezaplnily celou plochu ostrova, byli pohřbení v hrobech po čtyřech letech přeneseni do společné jámy.
Městečko Ágios Nikólaos (odtud jsme vypluli lodí na Spinalongu) a jezero Voulismeni, které bývalo jezerem sladkovodním, ale v letech 1867 - 1871 bylo spojeno kanálem s mořem.
Ágios Nikólaos byl původně přístavem městského státu Lató. Význam si udržel i později, když Římané skoncovali s piráty, kteří napadali severní pobřeží.
Ve 13. století vybudovali Benátčané na kopci nad mořem hrad. Ten poškodilo zemětřesení v roce 1303 a v roce 1537 ho vypálili piráti. Hrad byl obnoven, ale když Benátčané v r. 1645 museli kapitulovat před Turky, vyhodili hrad do povětří. Námořní stranu přežila pevnost Spinalonga.


 Zahrada v klášteře Agios Georgios - na půli cesty na Spinalongu. Svatý Jiří je zde patronem řidičů.
Asi nikdy si netroufneme v Řecku jezdit autem. Výstižná je hláška z této webové stránky: "Jeden z mých řeckých přátel to shrnul do jediné věty - že Řekové jsou jako řidiči lehkomyslní a nemusí být válek, neboť se sami pozabíjejí na silnici"
...i když to až tak úplně není pravda :)

...a okolí kláštera


Victoria Hislop - Ostrov, http://www.databazeknih.cz/knihy/ostrov-26109
Hlavní postavou románu Ostrov, jehož děj se odehrává především na krétském ostrově Spinalonga, je mladá žena Alexis Fieldingová. Tu trápí, že nezná historii matčiny větve rodiny, a odmítá se smířit s tím, že to tak možná zůstane navždy. Rozhodne se tedy, že odcestuje na Krétu, do vesničky jménem Plaka, kde její matka vyrůstala. Tam vyhledá matčinu dávnou přítelkyni, které má předat dopis, a jejím prostřednictvím se postupně seznamuje s tragickým příběhem své rodiny. Osud Alexiny prababičky a babičky je neoddělitelně spjat s ostrovem Spinalonga, který se nachází v bezprostřední blízkosti Plaky, ostrovem, na nějž krétští obyvatelé vykazovali příbuzné, kteří onemocněli leprou.
Alexis v průběhu vyprávění staré ženy pochopí, proč matka odmítala mluvit o minulosti, a zároveň si uvědomí, že odkrytím dávných tajemství může změnit přítomnost i budoucnost...

pondělí 8. srpna 2016

Krétadrsnější pobřeží a denně přítomný
vítr a vlny
racek mořský nám dělal společnost
na pláži každý den


hotelová zeleň - obrovské fíkusy

a stromové ibišky měly okolo 2 metrů


Historie Kréty začíná v 7. tisíciletí př. n. l., kdy byla osídlena přistěhovalci z Malé Asie nebo Afriky. Obyvatelé se živili zemědělstvím a zanechali po sobě zručně zhotovenou keramiku.
V době bronzové, kolem roku 3300 př. n. l. zaznamenala Kréta rozmach, který vedl ke vzniku evropské civilizace.  Na Krétě je toto období označováno jako doba mínojská. Vzniká mocná říše, která buduje obrovské palácové komplexy (Palác v Knóssu). Většinu těchto staveb pohřbil výbuch sopky na dnešním Santorini.
Podle starořeckých mýtů se na tomto ostrově narodil Zeus, a v podobě býka sem unesl krásnou Európu.


210. (28.7.2016) Vyrazili jsme

na letiště. A protože špatně funguje wifi, přidávám se zpožděním.