středa 8. května 2019

Nádraží

Včerejší pracovní cesta do Ostravy přes nádraží ve Svinově
mají fakt krásné nádraží
 vždycky ho vidím jen z vlaku, tak když jsem měla při zpáteční cestě čas,
celé jsem si ho prošla
Původní výpravní budova Svinovského nádraží vznikla v roce 1845. V 70. letech 19. století došlo nejprve k symetrickému rozšíření a v roce 1895 byla ke stávající výpravně (která byla rovněž přestavěna) připojena nová patrová budova. Spolu s novým objektem záchodků byl vytvořen architektonický a urbanistický celek v neobarokním slohu, který byl součástí tzv. severní dráhy Ferdinadovy Vídeň - Krakov. Během 20.století docházelo k drobným úpravám na výpravní budově a největší změny na objektu byly provedeny v 70.tých a 80.-tých letech, kdy byly sneseny veškeré architektonické články, osekány římsy a bosáže a dvojitá okna s obloukovým nadpražím byla vyměněna za typová zdvojená, kyvná.
zdroj:https://www.archiweb.cz/b/nadrazi-ostrava-svinov-revitalizace-prednadrazi-rekonstrukce-a-pristavba-vypravni-budovy


Dvoupatrový dům na půdorysu L s výpravně provedeným nárožím a s cylindrickým schodišťovým rizalitem do zahrady. Nároží je zdůrazněno valeně vyklenutým štítem s termálním oknem a s nápisem LÉKÁRNA U ORLA. V plochách parapetů oken druhého patra jsou umístěny figurální reliéfy s polopostavami Asklépia, Hygie a uprostřed orla, signované Štípek. Dům, příklad dekorativismu 20. let, dokládá podobu jinak zničené řadové zástavby u svinovského železničního nádraží. Ta se rozkládala směrem k Opavské ulici, nacházející se původně blíže nádraží než jsou dnešní Svinovské mosty.
Rok1924–1925sobota 13. dubna 2019

Divadlo ve školce

míváme docela často, ale tohle divadlo se nám trefilo i do tématu.
Sice o dva měsíce později, ale bylo super.
 Herci zapojovali děti - nejdříve jako námořníky a pluli do Grónska
 děti se proměnily na polární lišky a zároveň "stopaře"

 závěrečná oblékací soutěž Moje pomůcky - obrázky a slova k tématu 
 mám vytištěno a zafoliováno 2x,
vystřihnu jednou dohromady obrázek se slovem,
podruhé zvlášť,
děti přiřazují obrázek k obrázku, slovo ke slovu
a samozřejmě nesmí chybět stejné figurky
ty děti mají nejraději.


pátek 5. dubna 2019

Park plný fialek violka bílá - viola albaa tato mě překvapila - žluto meruňková barvana medvědí česnek se nájezdy (jak čtu na různých web stránkách) nekonají
naštěstí!

 platan

 že by čáp?


poprvé jsem sbírala na sušení
zkusím naložit do oleje a použiji na výrobu mýdla